Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Last week
 3. Earlier
 4. we are deleted agility option. because it was causing problems with attack speed and preventing them from using abilities. / çeviklik seçeneği silindi. Çevikliğin pet atak hızında yaratıığı sorun sebebiyle skilleri atamamasından dolayı bu özellik kaldırıldı we are added extra fervor effect / fervor efekti skile eklendi bestial cry states increased per skill 1=>5 / skill seviye başına yükselme 1=>5 Magical intelligence support give extra cast speed / skile ek olarak sihir hızı özelliği eklendi Phisical intelligence support give extra attack speed / ekstra atak hızı eklendi New attack speed artifact / Yeni atak hızı artifacti New cast speed artifact / Yeni sihir hızı artifacti NOTE!!!!! All pet abilities are locked. no longer affected by attributes such as dt blessing, belts and helmets Tüm pet yetenekleri kilitlendi. Artık dt kutsaması, kemer ve kask gibi etkilerden yararlanamıcak
 5. MARKSMAN BERSERKER SOUL BREEDER (warkahuna)
 6. BIG PET CLASS UPDATES EN The most important part of the rappelz universe are the tamable creatures. In order to make you feel this more, we activate the first step of the pet patch. Each class can now share some of their abilities with their pets. We share the list of these skills with you. From the list you can see what abilities your class can share TR rappelz evreninin en önemli parçası evcilleştirilebilir yaratıklardır. Bunu sizlere daha çok hissettirebilmek için pet yamasının ilk adımını aktif ediyoruz. Artık her sınıf kendi bazı yeteneklerini petleriyle paylaşabilecek. Bu skillerin listesinisizlerle paylaşıyoruz. Listeden sınıfınızın hangi yetenekleri paylaşabilediğini görebilirsiniz ASURA SHADOW (Slayer) (Double Impact, Shadow Cloak, Phantasm, Envenom) DEADEYE (Double Impact, Hunter Impact, Veteran Senses, Dusk Styles, Defect Aiming) CHAOS (Void Mage) (Grim Attrition, Spirit of fire, Heed of the conjour, Neutralize Magic) SORCERER (Corruptor) (Shield of nightmare, Shadowevaing, Soul of fire, Neutralize magic) STORMBRINGER (Overlord) (Ogre's Furry, Reckless frenzy, Tempest, Timing attack) DEVA TEMPLAR (Onslaught, Imbued Lıght, Exalted Protection, Shield of revenge) MERCENARY (Phantasm, Immortal Force) CARDINAL (Mass Restoration, Celestial Protection) ORACLE (Heaven and Hell, New Heaven and Hell, Touch of the goddes) ICE ARCHER (Master Breeder) (Trait Mastery, Empowering Scent, Timing Attack, Enchant Weapon:Lightning) GAIA BERSERKER (Spiracle of vitality, Behemoth force, Essence of thunder, Essence of fire) MARKSMAN (Spiracle of dexterity, Spiracle of agility, Spiracle of vitality, Hunter Impact, Poison Arrow) MAGUS (Ogre's Furry, Enchant Weapon:Fire, One Winged Embrance) SOUL BREEDER (Warkahuna) WILL BE ACTIVE NEXT UPDATE SPEARMASTER (Might of the underworld, Combat support, Timing attack, giant buff, recklessnes of fire) JOKER New blessing added (Spiritual Aweking) / Ruhsal uyanış buffı eklendi ORACLE Spiritual Aweking Buff DELETED
 7. EN -AR and RU language support beta mode active. Pls reported all wrong and empty string -New client active -The stormbringer class has been remade.(now like melee class str+int) NOTICE the strength of the classroom will be tested today. Its power will be decreased or increased depending on the situation. Please do not change classes immediately. Then I moved to this class, you have reduced your power, do not send messages. so wait for the announcement that the test is over. BEST ITEM FOR STORM BRINGER MAGICAL SPEAR -We are reduced magical spear stats. Now give only (str/int +%17 p.atk/m.atk %10 and u cant use with shield) -Some skills common to slayer and storm are separated. For this reason, we added 2 skill for shadow (1 normal damage skill and 1 fear debuff skill) -Blight ogre poison debuff problems fixed -Blight ogre's int/str/wis/agi/vit +%10 active skills chaned => -%20 wis+int / +%20 str+vit+agi TR -Arapça ve rusça dilleri aktif edildi test aşamasında -Yeni client aktif edildi -Stormbringer sınıfı yeniden yapıldı (artık melez bir sınıf hem atak/hem s.atak) !!oynaması zor bir sınıftır zaman ayırmanız ve pratik yapmanız gerekir. yeni bir oynanış şekli getirildi NOT sınıfın gücü bugün test edilecek. duruma göre gücü azaltılacak yada arttırılıcak. Lütfen hemen sınıf değişimi yapmayın. daha sonra ben bu sınıfa geçtim siz gücünü azalttınız mesajları göndermeyin. o yüzden testin bittiğine dair duyuruyu bekleyin. STORMBRINGER ICIN EN IYI SILAH SIHIRLI MIZRAK -sihirli mızrakta değişiklik yapıldı artık güç/zeka +%17 fiziksel/shirsel atak +%10 veriyor -slayer ve stormda ortak olan bazı skiller ayrıldılar. bu sebeple katile telafi olarak normal atağa sahip 2 skill verdik -blight ogre zehir skillerinin damage sorunu çözüldü -blight ogrenin aktif güç zeka zindelik bilgelik çeviklik +%10 skili değişti => şimdi-%20 zeka bilgelik / +%20 güç zindelik çeviklik veriyor TEMPLAR SPEARMASTER BLOW OF GAIA Cd 90 sec => 70 sec and -%0,03 per enc / Süresi 90 snden =>70snye ye düşürüldü kart başına -%0,03 azalıyor Hold debuff effect deleted / hareketsizleştirme debuffı silindi
 8. PET SKILLS ANGER OF THE WILD M.Res option deleted Sihirli sıyrılma özelliği silindi MIGHT OF THE UNDERWORLD you can no longer empower yourself from the creature. allows you to transfer your own strength to the creature artık yaratıktan kendinizi güçlendiremiyorsunuz. kendi gücünüzü yaratığa aktarmanızı sağlıyor ENERGY OF LIFE Increases P.de / M.def of Creature's by %24,50 of Avatar's P.def / M.def => %50 Yaratığın f.def / s.def karakterin f.def / s.definin %24,50'si artar => %50 the power of creatures in the PVP against humans has been reduced. All pet attack increase passive skills decreased yaratıkların pk daki insanlara karşı gücü azaltıldı. Tüm pet gücü yükselten pasif skillerin statları azaltıldı SNOWMAN PENETRATING EYE SELFLESS DEFENCE DICE SHOCK Critical rate %120 => %50 %50 damage reduce all type => %35 CD 60 sec => 120 sec Kritik oran %120 => %50 %50 hasar azaltması tüm tipler => %35
 9. SPEAR MASTER EARTHLY PRESENCE PASSIVES SKILL CHANGE %50 chance to resist Petrify inc with items and buffs => %100 inc option closed %50 ihtimalle taşlaştırma etkisine girmezsiniz item ve bufflarla yükselir => %100 ihtimalle taşlaştırma etkisine girmezsiniz item ve bufflar yükselme kapatıldı BERSERKER EARTHLY PRESENCE PASSIVES SKILL CHANGE %50 chance to resist Petrify inc with items and buffs => %100 inc option closed %50 ihtimalle taşlaştırma etkisine girmezsiniz item ve bufflarla yükselir => %100 ihtimalle taşlaştırma etkisine girmezsiniz item ve bufflar yükselme kapatıldı MARKSMAN EARTHLY PRESENCE PASSIVES SKILL CHANGE %25 chance to resist Petrify inc with items and buffs => %50 inc option closed %25 ihtimalle taşlaştırma etkisine girmezsiniz item ve bufflarla yükselir => %50 ihtimalle taşlaştırma etkisine girmezsiniz item ve bufflar yükselme kapatıldı MERCENARY DEADEYE WILD INSTINCT Inc max hp by %500 of your Agility => %650 Inc max hp by %500 of your Dexterity => %650 Max hp çevikliğin %500'ü kadar yükselir => %650 Max hp becerinin %500'ü kadar yükselir => %650 STORMBRINGER these blessings can be activated at the same time Bu bufflar aynı anda aktif edilebilir
 10. ZONE

  Promo Code #6

  EU TR
 11. : Physical Classes : Magical Classes ACTIVE SKILLS / AKTİF YETENEKLER Abbys Dengesi Ölüm Meleği İkiz Atak Ruh Bekçisi Ruhların Koruyucusu Karabüyü Zırhı Ruh Hapsi Ruhların Efendisi Güç Desteği Zindelik Desteği PASSIVE SKILLS / PASİF YETENEKLER Cellat: Yükseliş Vahşi Dayanıklılık Temel Koruma DWL Desteği Cellat: Ruh Hasatı Ölüm Laneti Yaratığın Işık Hızı Gölge Spirali Enerjinin Nefesi Karabüyü Zırhı
 12. 500 White Dragon's Soul Bead 300 Black Dragon's Soul Bead 100 Sand Dragon's Soul Bead 50.000 Extreme Power 500 Refined Crystal Of Devildom 50 Yushiva's essence Bear Belt
 13. 15.000 White Dragon's Soul Bead 3.000 Black Dragon's Soul Bead 1.000 Sand Dragon's Soul Bead 50.000 Extreme Power 500 Refined Crystal Of Devildom 150 White Piece Of Fabric 100 Sand Dragon's Scale 175 Yushiva's Essence White Dragon's Cloak of Devildom (+10) NOT : In order to improve the cloak to +10 use Dark Cube.
 14. 15.000 White Dragon's Soul Bead 3.000 Black Dragon's Soul Bead 1.000 Sand Dragon's Soul Bead 50.000 Extreme Power 500 Refined Crystal Of Devildom 50 White Piece Of Fabric 100 White Dragon's Scale 35 Yushiva's essence NOT : In order to improve the cloak to +10 use Dark Cube.
 15. TR Gecenin gölgesi artık cift kundaklı kullanabilir. Tüm sınıfların güçü azaltıldı. EN Deadeye can now use double crossbow. All classes were reduced power.
 16. RANKING BOX (SERAPHIM KANADI) - 24 SAATLIK = ALL STAT %50 K.GÜÇ +100 K.ORAN +50 KARDAN ADAM BOSS KART GÜNCELLENDİ (%5 => %10) KARDAN ADAM KOLEKSİYON KART (%5 STAT) GALAKTİK KOSTUM BONUSU (%5 => %10) + KARA PENÇE BİLGELİĞİ SET BONUS GENERAL KOSTUM BONUSU (%5 => %10) + KARA PENÇE BİLGELİĞİ SET BONUS RANKING BOX (SERAPHIM WING) - 24 HOURS = ALL STAT 50% C. POWER +100 C. RATIO +50 SNOWMAN BOSS CARD UPDATED (5% => 10%) SNOWMAN COLLECTION CARD (5% STAT) GALACTIC COSTUME BONUS UPDATED(%5 => %10) + VOIDWARP SET BONUS GENERAL COSTUME BONUS UPDATED(%5 => %10) + VOIDWARP SET BONUS
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...