Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 5/7/2020 in all areas

  1. 2 points
    Devildom Yushiva's Essence drop oranları yükseltildi. Cadılar bayramı alanındaki halloween Lieen den yeni bir tane daha eklenmiştir. EN Launccherdeki talisman yazı sorunu düzeltilmiştir. 170 - 175 Mucize iksirinin minumum seviyes : 150 ve maksimum seviyesi : 180 olarak değiştirilmiştir. Devildom Yushiva's Essence drop rates have been increased. A new one npc has been added from Halloween Lieen in the Halloween area. The talisman text problem in EN Launccher has been corrected. The level of 170 - 175 Growth potion has been changed to: 150 - 180 Level.
  2. 1 point
    Max seviye sınırı 200 yükseltildi Seviye tablosundaki hata giderildi Maximum level increased to 200 Bug in the level table fixed
  3. 1 point
    hallowen Lieen zar npcsinin adıymış çözdüm .d
×
×
  • Create New...