Jump to content

ZONE

Administrators
 • Content Count

  43
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

ZONE last won the day on November 25 2020

ZONE had the most liked content!

Community Reputation

18 Good

6 Followers

Recent Profile Visitors

738 profile views
 1. ZONE

  Promo Code #6

  EU TR
 2. TR Gecenin gölgesi artık cift kundaklı kullanabilir. Tüm sınıfların güçü azaltıldı. EN Deadeye can now use double crossbow. All classes were reduced power.
 3. ZONE

  Promo Code #5

  Promosyon Kodlar - Promo Codes 8PUX-M6QQ-FBG5-WFV9 9U78-2K9Y-BZJS-TJGV 6DN3-GJHY-L7C8-JTKV -TR- 1 adet Maxim Toplayıcı dostu 1 adet sonsuz ustalık yetenek kitabı 1 adet 7 günlük saklı köy -EN- 1x Maxim Loot Pet 1x Summon master skill book 1x HV Pass (7Days)
 4. ----EN---- Arena creatures have been added to the tamed creature card section of the creature master por. The +25 option has been added to the Special Blacksmith Aldebaran special item upgrade section. Event buffs Event Queen Aerleith has been added. The buffs on the server are removed Job Supporter kyrie full my skills option has been added Fast evo fixed Thunder Dragon and Phoenix Wings added to the game(It will be added to the cash shop tomorrow.) Dark cube has been added to Special blacksmith Aldebaran Soulstone Master Rameor +60 soul stone section has been added. --SKILL UPDATE-- magus some skill changed and magical attack inc deadyeye hp and damage inc spear master hp and damage inc berserker max hp, vitality and p.attack increased marksman damage and max hp inc slayer have op skill problem. 1 skill bugged. we are fixed ----TR---- Yaratık ustası por'a dolu yaratık kartları bölümüne arena petleri eklenmiştir Özel Demirci Aldebarana özel eşya yükseltme bölümüne +25 seçenegi eklenmiştir. Etkinlik buffları Event Queen Aerleith eklendi. Serverdeki event kutsamaları kaldırıldı. Sınıf Promotörü Kyrie yeteneklerimi fulle eklenmiştir Fast evo düzeltildi Dark cube Özel demirci Aldebaran eklendi Thunderdragon ve Phoneix Kanatları oyuna eklendi.(Yarın mağazaya eklenicektir.) Mücevher ustası Rameora +60 ruh taşı bölümü eklendi. --YETENEK GÜNCELLEMESİ-- elementlerin ustası bazı skiller yenilendi ve s.atağı arttırıldı gecenin gölgesi skill damage ve canı arttırıldı spear master hp ve gücü arttırıldı barbarın max hp ve zindelik arttırıldı ve gücü yükseltildi rüzgar avcısının atağı ve canı yükseltildi katil aşırı damage atmasına sebep olan sorunlu 1 adet skil bug fixlendi
 5. --------------------------------------------------- EN --------------------------------------------------- Perier armor set has been added to the game. You have to enchant the perier armor set with the blessed power of change armor. Perier armor set piece can only be enchanted while the rarity is poor. You can upgrade the Perier armor set with 9 items of its rarity. The image shows how to upgrade the Poor rarity item. You can get Perier armor piece by combining. Perier Spirit x50 Tarcrakahn Feather x50 Orinos Magic Stone x50 Orinos Crystal x50 Tarcrakahn Horn x50 Perier Set Bonus / Main bonus Poor +20% Basic stats / +20% M.Attack and P.Attack / Max HP and MP +5% / P.Def and M.Def +5% Armor : +30 Basic stats / +40 Critical Power Gloves : +10 P.Atk , M.Atk Speed / +40 Critical Power Boots : +40 Kritik Güç Normal +25% Basic stats / +25% M.Attack and P.Attack / Max HP andMP +10% / P.Def and M.Def +10% Armor : + 85 Basic Stats / +50 Critical Power Gloves : +20 P.Atk , M.Atk Speed / +50 Critical Power Boots : +50 Critical Power Rare +30% Basic stats / +30% M.Attack and P.Attack / Max HP and MP +15% / P.Def and M.Def +20% Armor : + 95 Basic Stats / +60 Critical Power Gloves : +30 P.Atk , M.Atk Speed ı / +60 Critical Power Boots : +60 Critical Power Epic +35% Temel statlar / +35% M.Attack and P.Attack / Max HP and MP +20% / P.Def and M.Def +25% Armor : + 105 Basic Stats / +70 Critical Power Gloves : +30 P.Atk , M.Atk Speed ı / +70 Critical Power Boots: +70 Critical Power Legendary +40% Basic stats / +40% M.Attack and P.Attack / Max HP and MP +25% / P.Def and M.Def +30% Armor : + 115 Basic Stats / +80 Critical Power Gloves : +30 P.Atk , M.Atk Speed / +80 Critical Power boots: +80 Critical Power Eternal +45% Basic stats / +45% M.Attack and P.Attack / Max HP and MP +30% / P.Def and M.Def +35% Armor : + 140 Basic Stats / +100 Critical Power Gloves : +30 P.Atk , M.Atk Speed ı / +100 Critical Power Boots: +100 Critical Power The Brezzukath ruins map has been added. You can teleport to the Brezzukath ruins map using the dungeon teleporter on the horizon (you must be above Level 180.) 2 or 6 pieces of perier armor set pieces are dropped from the mini bosses. 3 or 9 pieces of perier armor set are dropped from the big boss. Perier Spirit, Orinos Magic Stone, Tarcrakahn Feather, Tarcrakahn Horns, Orinos Crystal are dropped from the little mobs in the Brezzukath ruins map. --------------------------------------------------- TR --------------------------------------------------- Perier zırh seti oyuna eklendi. Perier zırh seti blessed power of change : Armor (Sınıf) ile sihirlendirdiğiniz zaman açılmaktadır. Not : Perier zırh seti sadece poor iken açılabilir. Perier zırh seti kendi nadirliğindeki 9 parça eşya ile yükseltebilirsiniz. Görseldeki Poor nadirliğindeki eşyayı yükseltmeyi göstermektedir Perier zırh parçası birleşim yaparak elde edebilirsiniz. Perierin Ruhu x50 Tarcrakahn Tüyü x50 Orinos Büyülü taşı x50 Orinos Kristali x50 Tarcrakahn Boynuzu x50 Perier Set Bonus / Ana bonus Poor +20% Temel statlar / +20% Sihirsel ve Fiziksel atak / Max HP ve MP +5% / Sihirsel ve Fiziksel Defans +5% Zırh : +30 Temel statlar / +40 Kritik Güç Eldiven : +10 Atak ve Sihirsel Atak Hızı / +40 Kritik Güç Bot : +40 Kritik Güç Normal +25% Temel statlar / +25% Sihirsel ve Fiziksel atak / Max HP ve MP +10% / Sihirsel ve Fiziksel Defans +10% Zırh : + 85 Temel Statlar / +50 Kritik Güç Eldiven : 20 Atak ve Sihirsel Atak Hızı / +50 Kritik Güç Bot : +50 Kritik Güç Rare +30% Temel statlar / +30% Sihirsel ve Fiziksel atak / Max HP ve MP +15% / Sihirsel ve Fiziksel Defans +20% Zırh : + 95 Temel Statlar / +60 Kritik Güç Eldiven : +30 Atak ve Sihirsel Atak Hızı / +60 Kritik Güç Bot : +60 Kritik Güç Epic +35% Temel statlar / +35% Sihirsel ve Fiziksel atak / Max HP ve MP +20% / Sihirsel ve Fiziksel Defans +25% Zırh : + 105 Temel Statlar / +70 Kritik Güç Eldiven : +30 Atak ve Sihirsel Atak Hızı / +70 Kritik Güç Bot : +70 Kritik Güç Legendary +40% Temel statlar / +40% Sihirsel ve Fiziksel atak / Max HP ve MP +25% / Sihirsel ve Fiziksel Defans +30% Zırh : + 115 Temel Statlar / +80 Kritik Güç Eldiven : +30 Atak ve Sihirsel Atak Hızı / +80 Kritik Güç Bot : +80 Kritik Güç Eternal +45% Temel statlar / +45% Sihirsel ve Fiziksel atak / Max HP ve MP +30% / Sihirsel ve Fiziksel Defans +35% Zırh : + 140 Temel Statlar / +100 Kritik Güç Eldiven : +30 Atak ve Sihirsel Atak Hızı / +100 Kritik Güç Bot : +100 Kritik Güç Brezzukath ruins haritası eklendi. Brezzukath ruins haritasına ışınlanmak için ufuktaki zindan teleportcusunu kullanarak ışınlanabilirsiniz (180 Seviye üzeri olmanız gerekmektedir.) Mini bosslardan 2 veya 6 adet perier zırh seti parçası düşmektedir. Büyük bosstan 3 veya 9 adet perier zırh seti parçası düşmektedir. Brezzukath ruins haritasındaki kücük moblardan Perierin Ruhu,Orinos Büyülü taşı,Tarcrakahn Tüyü,Tarcrakahn Boynuzları,Orinos Kristali adlı eşyalar düşmektedir.
 6. ZONE

  Promo Code #4

  Summon Mastery skill book x1 Sonsuz Ustalık yetenek kitabı x1 6VQN-HSMV-JFPF-4Q3Y If you change the class after learning the skill, the skill you learned will be deleted. yeteneği öğrendikten sonra sınıf değişikliği yaparsanız öğrendiğiniz yetenek silinir.
 7. ZONE

  Promo Code #3

  Maxim Pet (15 Days) MTT2-6BPS-REGH-55AP
 8. Changes Luminous Feather Box (Physical & Magical) content changed Chaos to Star Coin changed Some bear potion changed New added Star Coin Bag added Arena Point Bag added HP and MP Potion LV 8 Added Crossbow and shield can be used Spear and shield can be used Merchant Erioe Scroll of rebirth added Homonculus Heart added Combine HP Potion LV 8 : 1000 Blood stone and empty potion bottle lv 8 MP Potion LV 8 : 1000 Soul stone and empty potion bottle lv 8 Fairy Forest Safe area drops changed(Coin,Spirit Soul , Silver ingot, Lie's notebook ,Lie's Dragon Stone , Lie's Panther Scroll) New bosses added Brokais drop : Star Coin Bag Hernak drop : Arena Point bag ------------------------------------------------------------------------------- Değişiklikler Luminous Feather Box (Physical & Magical) içerikleri değiştirildi. Lak ile yıldız parası değiştirildi. Bazı ayı iksirleri değiştirildi Yeni eklenenler Yıldız parası çantası eklendi Arena puanı çantaıs eklendi HP ve MP Seviye 8 iksirleri eklendi Kundaklı yay ve kalkan kullanılabilir Mızrak ve kalkan kullanılabilir Tüccar Erioe Scroll of rebirth eklendi Homonculus Heart eklendi Birleştirme Can iksiri seviye 8 : 1000 kan taşı ve boş iksir şişesi seviye 8 Mana iksiri seviye 8 : 1000 Ruh taşı ve boş iksir şişesi seviye 8 Fairy forest Güvenli bölge dropları değiştirildi(Madeni para , Yıldız Ruhu , Silver ingot , Lie'nin not defteri , Lie'nin ejder taşı , Lie'nin Panter perşomeni) Yeni bosslar eklendi Brokais drop : Yıldız parası çantası Hernak drop : Arena puanı çantası
 9. ZONE

  Promo Code #2

  Scroll of rebirth x1 PLAD-XCZF-PY79-5H5V Homonculus Heart x1 7Q8B-JHM8-W6GP-P7R3
 10. Infinity dungeon opened. Special Blacksmith Aldebaran NPC Ultimate belt upgrade kit added.(Belt 9 Slot) Star Item Trader Lyra Boss card section re-activated. Sealing scroll : Rune added. Combinations Update 50 Blood stones and 1 level 6 empty potion bottle: You get 1 level 6 HP potion. 100 Blood stones and 1 level 7 empty potion bottle: You get 1 level 7 HP potion. 50 Spirit stones and 1 level 6 empty potion bottle: You get 1 level 6 MP potion. 100 Spirit stones and 1 level 7 empty potion bottle: You get 1 level 7 MP potion. Sonsuz Zindan Açıldı. Özel Demirci Aldebaran NPC'sine Ultimate belt upgrade kit eklendi.(Kemer 9 cu slot açmak için) Yıldız Eşya Tüccarı Lyra NPC'sine Boss kartları bölümü tekrar aktif edildi. Sealing scroll : Rune Eklendi. Kombine Güncellemesi 50 adet Kan taşı ve 1 adet seviye 6 boş iksir şişesi : 1 adet seviye 6 HP iksiri elde edersiniz. 100 adet Kan taşı ve 1 adet seviye 7 boş iksir şişesi : 1 adet seviye 7 HP iksiri elde edersiniz. 50 adet Ruh taşı ve 1 adet seviye 6 boş iksir şişesi : 1 adet seviye 6 MP iksiri elde edersiniz. 100 adet Ruh taşı ve 1 adet seviye 7 boş iksir şişesi : 1 adet seviye 7 MP iksiri elde edersiniz.
 11. The rage buff of Devildom bosses has been reduced. Blood stone and Spirit Stone drop counts changed from 1 to 1-10. Special Blacksmith Alderbaran NPC Sealing Scroll: Accessories added. Rank 7 Fortune cubes have been added. Star Item Trader Lyra NPC Magical bows have been added. Philosopher's Scroll has been added. Bear skin belt has been added. Boss Cards section has been activated. Kan taşı ve Ruh Taşı düşme sayıları 1 den 1-10 arası değiştirildi. Devildom bosslarının öfke buffu düşürülmüştür. Özel Demirci Alderbaran NPC'sine Sealing Scroll: Accessories eklendi. Rank 7 Fortune küpler eklendi. Yıldız Eşya Tüccarı Lyra NPC'sine Sihirsel yaylar eklendi. Philosopher's Scroll eklendi. Bear skin belt eklendi. Boss Kartları bölümü aktif edildi.
×
×
 • Create New...